ThuisWerk AdversariaReceptenWebcolumnContact

 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest beangstigt.
We vragen ons af: wie ben ik om briljant, prachtig, getalenteerd en fantastisch te zijn?

Wie zijn we eigenlijk niet?
Je bent een kind van God.
Klein spelen dient de wereld niet.
Er is niets verhelderends aan krimpen.
Zodat andere mensen zich niet onzeker voelen bij jou in de buurt.

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, openbaar te maken.
Het zit niet alleen in sommigen van ons, het zit in iedereen.
En terwijl we ons licht laten schijnen, geven we onbewust
andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.

Nelson Mandela, inaugurele rede 1994

___________________________________________________________________________________

 

Zing verdriet weg, verstoot zorg

Zoveel goden, zoveel geloofsbelijdenissen,
zoveel paden dat wind en wind,
terwijl alleen de kunst om vriendelijk te zijn,
alles is wat de trieste wereld nodig heeft


Denk bij elke opkomst van de zon aan uw leven als net begonnen.
Het verleden is verschrompeld en diep begraven.
Laat ze daar slapen.

Zou je willen dat de wereld beter was?
Ik zal je vertellen wat je moet doen. Houd
uw acties in de gaten,
houd ze altijd recht en waarachtig.
Bevrijd uw geest van zelfzuchtige motieven,
laat uw gedachten zuiver en verheven zijn.
Je kunt een klein Eden maken
van de sfeer die je bezet.

Uit: The Ella Wheeler Wilcox Calendar […], z.pl., zj [eind 19e eeuw],
Aangetroffen in het familiearchief Van den Brandeler, vrl.inv.nr. 400.

____________________________________________________________________________________

Van alle dromen bleef mij toch het liefst
de terugkeer in mijn oude stad:
het zicht van verre op het gouden hart
van middeleeuwse kracht.
De pracht dier torens en hun majesteit
de glans en weidsheid over 't water,
de fierheid zelf die ik heb liefgehad ...

Ida Gerhardt, 1974

 

____________________________________________________________________________________

 

À la recherche du temps perdu

Gedachten worden woorden
Woorden vertolken gevoelens
Gevoelens creëren beelden beelden
kleuren herinneringen

Het huis vertelt zijn historie
Het water luistert
Jij bij het hoge riet
Het witte bruggetje naar ons dorp

IJle kerkzang
De wind, pappa op de fiets
Kilometers tegenwind
De smalle wegen

Verjaardag in de tuin
Bloemenkinderen

Samen in de roeiboot
Leren zwemmen bij Toos

De geit Corrie
Het schaap Veronica
De poes Moortje
De kippen…

Jij leest een kort
Meisje van Vermeer

Samen achter de piano
Daar ruist langs de wolken ..

Woordenschat, copia verborum:
"Opa-oma-Amersfoort, tante Lelie-Emmelo"
"Pappa domimee, Opa anitect"
"Oma, touwe wind hè?"

L'éléphant Babar
Babar en La Vieille Dame, Babar en Les Ballons
Souvent à la fenêtre il rève en pensant à son enfance…
"Babar is erg verdrietig hè?"

IJsvlinders aan de binnenkant van de ruiten
"Waar is Hansje?" "In mamma's buik"
"Baby'tje huilt al!"
Hans 'naam in sterrekers.

"IJ is de ijsbeer die wit is van vel"
In de dierentuin, bij op de arm
Kiezels in de flamingo-vijver
Olifant blies het sprookje uit!

La recherche du temps perdu
J 'prouvais un sentiment of joie et de melancolie
à sentir que tout ce temps été vécu, pensé par moi
qu'il était ma vie, qu'il était moi-même.

Meer encore, wachttijd tot minuut à hoofdattaché
à moi, qu'il me supportait, moi juché à son
sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir
sans le déplacer comme je le pouvais avec lui.
(Vrij naar Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927)

Menoucha
Herinneringen aan mijn jeugd in Westmaas, vervaardigd ter gelegenheid van de 80e verjaardag van mijn moeder.

_________________________________________________________________________________

Lijnen gevonden in de oude St Paul's Church, Baltimore 1962

Ga rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in stilte kan zijn.

Sta voor zover mogelijk, zonder overgave, op goede voet met alle personen. Spreek uw waarheid rustig en duidelijk uit en luister naar anderen, zelfs de saaie en onwetende; ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luidruchtige en agressieve personen; het zijn ergernissen voor de geest. Als u uzelf met anderen vergelijkt, kunt u ijdel en verbitterd worden; want er zullen altijd grotere en kleinere personen zijn dan jijzelf.

Geniet van uw prestaties en uw plannen. Blijf geïnteresseerd in uw eigen carrière, hoe bescheiden ook; het is een echt bezit in het veranderende fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij uw zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd. Veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.

Blijf jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch over liefde; want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is het eeuwig als het gras.

Neem vriendelijk de raad van de jaren aan, geef dankbaar de dingen van de jeugd over. Zorg voor een sterke geest om u te beschermen bij plotselinge tegenslagen, maar maak uzelf geen zorgen met verbeeldingskracht.

Veel angsten worden geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid. Wees, afgezien van een gezonde discipline, zacht voor uzelf.

Je bent een kind van het universum, niet minder dan de bomen en de sterren; je hebt het recht om hier te zijn. En of het je nu duidelijk is of niet, het universum ontvouwt zich ongetwijfeld zoals het zou moeten.

Heb daarom vrede met God, hoe u ook denkt dat Hij is; en wat uw inspanningen en aspiraties ook mogen zijn, bewaar vrede met uw ziel in de luidruchtige verwarring van het leven.

Met al zijn schijnvertoning, somberheid en vervlogen dromen is het nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig, streef ernaar om gelukkig te zijn.

__________________________________________________________________ __________________

Mansukh Patel

Het gebed, dat verhoord werd

Ik Vroeg OM kracht
en het leven GAF mij moeilijkheden
OM mij Sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en het leven gaf mij problemen
om op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
en het leven gaf mij verstand en spierkracht
om mee te werken.

Ik vroeg om liefde
het leven gaf mij mensen
om te helpen.

Ik vroeg om gunsten
het leven gaf mij kansen.

Ik deed niets van wat ik vroeg
ik kreeg alles wat ik nodig had.
Amen

 

Gebed

 

Oh Heer, schenk me de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen

De moed om te veranderen wat er veranderd kan worden

En de wijsheid om het verschil te kennen

____________________________________________________________________________________

Après un rêve

Dans un sommeil que charmait ton image
Je rêvais le bonheur, vurige luchtspiegeling,
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore;

Tu m'appelais et je quittais la terre
Pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
Les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nues,
Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues,

Hélas! Hélas! triste réveil des songes
Je t'appelle, ô nuit, rends moi tes mensonges,
Reviens, reviens radieuse,
Reviens ô nuit mystérieuse!

Majalis Grandifloralis

_______________________________________________________________